Keemiavaba elu ei ole võimalik!


Tundub, et allpool viidatud teksti pealkirja paneja ei mõelnud :). Loodus ja ka Mari Metsallik ise ei saa päevagi keemiata hakkama. Keemia ei ole oma olemuselt halb.

Vikipeedia teatel on keemia on teadusharu, mis käsitleb ainete koostist, ehitust ja omadusi ning nende muundumise seaduspärasusi. Keemiat võib ka defineerida kui füüsika osa, mis uurib väliselektronkihti. Keemia põhiharud on anorgaaniline, orgaaniline, füüsikaline ja analüütiline keemia. Keemiaseadused, füüsikalise keemia ja füüsikaseadused võimaldavad teha stöhhiomeetria arvutusi, reaktsioonide tasakaalu, kineetika, soojusefektide ja termodünaamika arvutusi.

Kemikaal on kindla puhtusastmega keemiatoode, mida kasutatakse laboratoorsel või tööstuslikul otstarbel. Kemikaal võib olla nii liht-, liitaine kui ka ainete segu. Päritolult võib kemikaal olla looduslik või toodetud. Eestis reguleerib kemikaalide käitlemist ja käitlemisega seotud majandustegevust kemikaaliseadus.

Aine koosneb põhiliselt aatomituumadest ja elektronidest, mis enamasti esinevad ioonide, aatomite ja molekulide kujul. Mõnikord nimetatakse ainet selles tähenduses ka mateeriaks. Ainete all mõistetakse loodusteadustes ja tehnikas kas keemilisi aineid (näiteks väävel, lämmastikhape) või materjale (näiteks plastmassid, puit, klaas, tekstiil).

Keemiline ühend on keemiline aine, mis koosneb kahest või enamast erinevast keemilisest elemendist, mis on omavahel seotud keemiliste sidemetega. See on keemiliselt individuaalne aine. Keemilisteks ühenditeks ei loeta lihtaineid (nt O2, S8), ainete segusid (nt õhk, bensiin), sulameid (nt pronks) ja muutuva koostisega „mitte-stöhhiomeetrilisi” materjale (nt maakoore kristalsed kivimid ja mineraalid).

http://www.telegram.ee/vaimsus/mari-metsalliku-keemiavaba-elu-looduses#.UdPmfaxn7YU

Telegram “Mari Metsalliku keemiavaba elu looduses”

Advertisements

Tänan sind kommentaari eest :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s